אלוף הניצחון 20 רמת גן

על חטיבת קרקע ששטחה 484 מ"ר – הממוקמת בצמוד לשכונת מרום נווה היוקרתית – קיים בניין ישן בן 2 קומות ובו 2 דירות. קבוצת GLM  ישראל  רכשה את הקרקע, השביחה את ערכה באופן משמעותי ע"י מיצוי זכויות הבנייה בחלקה באופן המאפשר לבנות בניין בן 8 קומות ובו 21 דירות. לאחרונה נחתם הסכם למכירת הפרויקט.

פרויקטים נוספים