החשמונאים 35, רמת גן

פרויקט בשיווק, לאחר קבלת היתר

פרויקט הריסה ובנייה בהתאם לעקרונות תמ"א 38 על תיקוניה.

הבניין הכולל 8 קומות + קומת גג חלקית מעל קומת קרקע ומעל 2 מרתף

חנייה. סה"כ 30 יח"ד.

במרתפי החנייה- 30 מקומות חניה למכוניות, 29 מהן במתקן אוטומטי בן 4 קומות.

בקומת הקרקע מתוכננת 1 דירת גן בת 4 חד'. סה"כ 1 יח"ד.

בקומה 1 מתוכננות 1 יח"ד בת 6 חד', 1 יח"ד בת 4 חד' ו 1- יח"ד בת 2 חד'. סה"כ 3 יח"ד.

קומות 2-6 הינן קומות טיפוסיות הכוללות 2 יח"ד בנות 4 חד', 1 יח"ד בת 3 חד' ו 1- יח"ד בת 2

חד'. סה"כ 20 יח"ד.

בקומה 7 מתוכננות 1 יח"ד בת 5 חד' ו 2- יח"ד בנות 4 חד', סה"כ 3 יח"ד.

בקומה 8 מתוכננות 1 יח"ד בת 5 חד', ו- 1 יח"ד בת 4 חד'. סה"כ 2 יח"ד.

בקומת גג מתוכננת 1 דירת פנטהאוז בת 5 חד'. סה"כ 1 יח"ד.

התקבל היתר בנייה לתוכנית.

אדריכל: דניאל אזרד

פרויקטים נוספים